30.03.18. Javna nabavka br. 74/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu II-A reda br. 187, deonica: Velika Drenova - Grabovac, most preko Mijajlovačke reke u Medveđi

30.03.18. Poziv za podnošenje ponuda

30.03.18. Konkursna dokumentacija

30.04.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

19.10.18. Odluka o dodeli ugovora

28.11.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.07.19. Odluka o izmeni ugovora

28.08.19. Odluka o izmeni ugovora