30.05.17. Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda br.1, most preko železničke pruge Topčider - Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda br. 1 Beograd - Niš sa Smederevom


Print