30.05.17. Javna nabavka br. 48/2017 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 13, deonica: Kikinda - ulaz u Bašaid od km 85+600 do km 88+773 (en)


Print