30.05.17. Javna nabavka br. 48/2017 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 13, deonica: Kikinda - ulaz u Bašaid od km 85+600 do km 88+773 (en)

30.05.17. Poziv za podnošenje ponuda

30.05.17. Konkursna dokumentacija

26.06.17. Adendum br.1

26.06.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

27.06.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

18.07.17. Odluka o dodeli ugovora

01.08.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru