Програм олакшица за западни Балкан, Србија, Стручни семинари

Саставни део стручних семинара у вези изградње путева у Србији

Програм олакшица за западни Балкан Европске Инвестиционе Банке је предвидео донацију за одржавање семинара широм земље са темом безбедности у изградњи путева и процедурама приликом изградње асфалтних коловоза.
Током прошле декаде и касније, сектор изградње путева у Србији је био веома неактиван што је као последицу имало да, стручност, знање и оспособљеност особља за изградњу, нарочито на нивоу пословођа, мајстора и квалификованих људи, буде осиромашено. Потреба за семинарима за обучавање је постала критична имајући у виду предстојеће обнављање активности на изградњи подржаних кредитима ЕИБ и ЕБРД банака.
Јавно предузеће „Путеви Србије“ је спровело програм обучавања путем семинара, група људи из привреде кроз учешће локалних привредних субјеката на пољу изградње путева. Семинаре спроводе и одржавају експерти на пољу технологије асфалта са Грађевинског факултета Универзитета у Београду, проф. А. Цветановић и асистент Б. Банић, док ЈППС пружа и обезбеђује логистичку подршку.
Било је предвиђено укупно осам дводневних семинара у различитим местима у Србији у сарадњи са приватним грађевинским фирмама које су вршиле избор и селекцију кандидата који су присуствовали семинарима и који су били обучавани.

Семинари су одржани у следећим местима: 
• 21-22. априла 2009; Београд, у просторијама Јавног комуналног предузећа ЈКП „Београдпут“ (67 учесника),
• 05-06. септембра 2009; Панчево, у просторијама АД Војводинапут-„Панчево“ (31 учесник),
• 06-07. новембра 2009; Зајечар, у просторијама Предузећа за путеве ПЗП “Зајечар” а.д. (43 учесника),
• 09-10. новембра 2009; Нови Сад, у просторијама  Предузећа за путеве Војводинапут- “Бачкапут” а.д. (51 учесник),
• 16-17. новембра 2009; Мали Пожаревац, у просторијама Предузећа за одржавање аутопутева “Србијааутопут” д.о.о. (28 учесника),
• 05-06. децембра 2009; Ужице, у просторијама  АД „Путеви“ Ужице (35 учесника),
• 11-12. децембра 2009; Београд, у просторијама ЈП „Путеви Србије“ (31 учесник, предвиђен за запослене из ЈППС задужене за надзор над одржавањем путева) и
• 20-21. децембра 2009; Ваљево, у просторијама предузећа за путеве „Ваљево“ а.д. (43 учесника)

На семинарима је учествовало укупно 329 људи.
Током одржавања семинара учесници су изразили велико интересовање за предмет семинара. Потом је уследила корисна свеобухватна дискусија. Сваки учесник је добио бесплатно „Приручник за раднике из путева“ (380 страна у пуном колору, аутори проф. А. Цветановић, Б. Банић) намењена свим пословођама, мајсторима и квалификованим људима ангажованим на одржавању/изградњи путева и аутопутева.

У прилогу слике са одржаних семинара