Рехабилитација путева источне Србије

ЈП "Путеви Србије" потписало је са Европском агенцијом за реконструкцију уговор о заједничком финансирању пројекта "Рехабилитација путева у источној Србији". Пројектом је предвидјена рехабилитација око 80 километара магистралних путева, пресвлачење асфалта одабраних деоница тих саобраћајница као и рехабилитација око 50 км регионалних путева Србије.

Вредност радова је 10,4 милиона евра, од чега ће ЈП "Путеви Србије" издвојити 5 милиона за рехабилитацију дела магистралног пута М9 и различитих деоница регионалних путева Р121, Р104, Р105, Р248, Р260, Р243 и Р244. 

ЕАР ће са 4,7 милиона евра финансирати рехабилитацију различитих деоница магистралног пута М25 са компонентама: Израда Главног пројекта за изводјење радова на рехабилитацији јавног пута првог реда М25, изводјење радова на рехабилитацији 30.2 километара јавног пута првог реда М25 и услуге стручног надзора на рехабилитацији 30.2 километара јавног пута првог реда М25 кроз ефикасну и ефективну експертизу што за резултат има издавање Потврде о примопредаји радова и Потврде о коначном пријему радова за ЈП ‘’Путеви Србије’’ на крају изградње.

Изводјење радова на рехабилитацији јавног пута првог реда М25 обавиће се на следећим деоницама:

Деоница Дужина
од  до [км]
Грабовица Брза Паланка 2
Усек Замна 3
Moст Јасикова Jеласница 3
Грљан Грл. Река

3.7

Вратарница

Змијанац

1

Jел. Река

Правац

3

Горње Зунице

Mост преко Тимока

2.8

Деоница 2

Сврљиг

4.98

Деоница 3

Малча 6.76
  УКУПНО 30.24

Сврха овог пројекта је допринос локалном економском развоју општина источне Србије путем реконструкције инфраструктуре у циљу популаризације овог региона као локације за инвестирање, што ће довести до повећаног инвестирања у области услуга и производње, поспешивања спољнотрговинске размене региона, повећања безбедности у саобраћају као и прихода од туризма. 

Овај пројекат представља другу фазу Програма подршке Европске Уније општинама источне Србије који спроводи Европска агенција за реконструкцију у оквиру кога је 15 општина источне Србије у протекле три године добило 15 милиона евра за реализацију пројеката везаних за инфраструктуру, економски развој и развој институција  путем техничке помоћи и ивестиција.