Dozvole za besplatan prolazak autoputem

Pravo na besplatan prolazak autoputem ostvaruju osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018).

Vlasnik dozvole za besplatan prolazak autoputem obavezan je da prilikom uključenja na autoput uzme magnetnu karticu iz distributera za izdavanje kartica, te je pri isključenju sa autoputa preda inkasantu zajedno sa dozvolom za besplatan prolazak autoputem na uvid.

 

Dozvola za besplatan prolazak autoputem za osobe sa invaliditetom

Dozvola za besplatan prolazak autoputem za osobe sa invaliditetom

Ova dozvola izdaje se uz odgovarajući zahtev i obaveznu prateću dokumentaciju. Zahtev u ime maloletnog lica, podnosi zakonski zastupnik.

Ovde možete preuzeti Zahtev za dobijanje dozvole za besplatan prolazak

 

Uz zahtev obavezno je dostavljanje sledeće dokumentacije: 

Važna napomena:
Rešenje o utvrđivanju invaliditeta mora biti overeno kod javnog beležnika (notara), odnosno u sudu ili opštini. 

 

 

 


Prilikom zamene Dozvole za besplatan prolazak autoputem, potrebno je dostaviti:

Zahtev za dobijanje ili zamenu dozvole za besplatan prolazak autoputem možete podneti putem pošte ili lično na sledeće adrese: