Ovlašćeni distributeri - spisak prodajnih mesta

  • PREPAID SISTEM

Usluge prodaje uređaja i dopuna za ENP-elektronsku naplatu putarine u prepaid sistemu obavlja se u poslovnicama JP „Putevi Srbije“: Ustanička 64/5, Beograd, Kralja Petra Prvog 28a, Novi Sad, Braće Stanić br. 45, Čačak kao i kod ovlašćenih distributera: 

AMSS AGENCIJA DOO, TEHNO-KOOP, NIS AD, GAZPROM, OMV SRBIJA DOO, SAVEZ VOZAČA SRBIJE, SINEZA CONSULTING DOO, PUTNE TAKSE SRB DOO, LUKOIL SRBIJA AD, PETROL DOO, BALKAN LOGISTIC CARGO DOO, MILETIĆ KOMERC DOO, MOL SRBIJA DOO, RADUN AVIA DOO, EURO PETROL DOO, EKO SERBIA DOO, DUDA INVEST DOO, JUGOEXSIM DOO, IMPEREX ROADS BALKANS DOO, DS-24 ASIST DOO, AUTO TAG RAFAELO DOO, ALLYES DOO, MIHAJLOVIĆ DOO, STR MIHAJLOVIĆ i BOBAR BEŠKA DOO.

  • POSTPAID SISTEM 

Usluge prodaje uređaja i zaključivanje ugovora za ENP-elektronsku naplatu putarine sa korisnicima postpaid sistema obavlja se u poslovnicama JP „Putevi Srbije“ i kod ovlašćenih distributera:

AMSS AGENCIJA DOO, TEHNO-KOOP, NIS AD, PETROL DOO, SAVEZ VOZAČA SRBIJE, PUTNE TAKSE SRB DOO, SINEZA CONSULTING DOO, IMPEREX ROADS BALKANS DOO, JUGOEXSIM DOO, ALLYES DOO i DS-24 ASIST DOO.

Spisak i mapu prodajnih mesta (sa kontakt podacima) ovlašćenih distributera možete naći ovde:

ico-adobe - Spisak prodajnih mesta (sa kontakt podacima) ovlašćenih distributera

Mapa prodajnih mesta ovlašćenih distributera:

 

Štampa