Ovlašćeni distributeri - spisak prodajnih mesta

  • PREPAID SISTEM

Usluge prodaje TAG uređaja i dopuna za ENP-elektronsku naplatu putarine u prepaid sistemu obavlja se u poslovnicama JP „Putevi Srbije“: Ustanička 64/5, Beograd, Kralja Petra Prvog 28a, Novi Sad, Braće Stanić br. 45, Čačak, Bulevar 12. Februar 4.prilaz, Niš kao i kod ovlašćenih distributera: 

AMSS AGENCIJA DOO, TEHNO-KOOP, NIS AD, GAZPROM, OMV SRBIJA DOO, SAVEZ VOZAČA SRBIJE, ENP ADRIA DOO, PUTNE TAKSE SRB DOO, LUKOIL SRBIJA AD, PETROL DOO, BALKAN LOGISTIC CARGO DOO, MILETIĆ KOMERC DOO, MOL SRBIJA DOO, RADUN AVIA DOO, EURO PETROL DOO, EKO SERBIA DOO, DUDA INVEST DOO, JUGOEXSIM DOO, IMPEREX ROADS BALKANS DOO, DS-24 ASIST DOO, AUTO TAG RAFAELO DOO, ALLYES DOO, MIHAJLOVIĆ DOO, MIHAJLOVIĆ BENZINSKE STANICE, BOBAR BEŠKA DOO, LAĐAR 020 DOO, CORAL SRB DOO, ISHRANA DO, MORAVA GAS DOO, SRBIJAAUTOPUT DOO, HEPI STARS DOO, ALTA PAY GROUP DOO, LUGONJA PETROL DOO, ENPUT DOO, BEXEXPRESS DOO, TIRKIZ DOO i TEHNOŠPED DOO.

  • POSTPAID SISTEM 

Usluge prodaje TAG uređaja i zaključivanje ugovora za ENP-elektronsku naplatu putarine sa korisnicima postpaid sistema obavlja se u poslovnicama JP „Putevi Srbije“ i kod ovlašćenih distributera:

AMSS AGENCIJA DOO, TEHNO-KOOP, NIS AD, PETROL DOO, SAVEZ VOZAČA SRBIJE, PUTNE TAKSE SRB DOO, ENP ADRIA DOO, IMPEREX ROADS BALKANS DOO, JUGOEXSIM DOO, ALLYES DOO, DS-24 ASIST DOO, SRBIJAAUTOPUT DOO, HEPI STARS DOO, ALTA PAY GROUP DOO, ENPUT DOO, MOL SERBIA DOO, EKO SERBIA AD, AUTO TAG RAFAELO DOO, ISHRANA ČAČAK DOO, BEXEXPRESS DOO i TIRKIZ DOO.

Spisak i mapu prodajnih mesta (sa kontakt podacima) ovlašćenih distributera možete naći ovde:

ico-adobe - Spisak prodajnih mesta (sa kontakt podacima) ovlašćenih distributera

Mapa distributivnih mesta

Mapa prodajnih mesta ovlašćenih distributera:

 

 


Štampa