Reklamacije

JP „Putevi Srbije“, Sektor za naplatu putarine, ulaže velike napore da na sve sugestije, primedbe, reklamacije građana reaguje na brz i efikasan način.


1. OBAVEŠTENJE KORISNICIMA ENP O NAČINU I MESTU PODNOŠENJAREKLAMACIJE

ico-adobe - Obaveštenje korisnicima ENP o načinu i mestu podnošenja reklamacije


2.
REKLAMACIJA NA ISPRAVNOST UREĐAJA ZA ENP

Reklamaciju na ispravnost uređaja za ENP moguće je podneti na naplatnim stanicama i prodajnim mestima JP „Putevi Srbije“, kao i na svim prodajnim mestima ovlašćenih distributera. Korisnik je u obavezi da uz reklamaciju na ispravnost uređaja za ENP, priloži i uređaj za koji ulaže reklamaciju, kako bi se proverila njegova ispravnost.

Garantni rok uređaja za ENP je dve (2) godine, od datuma kupovine uređaja.

Zamena uređaja u garantnom roku moguća je:

  • Ukoliko uređaj za ENP nema na sebi tragove fizičkog oštećenja
  • Ukoliko se nakon provere ovlašćenih lica utvrdi da očitavanje uređaja za ENP nije moguće

Obrazac „Reklamacija na ispravnost uređaja za ENP” preuzima se i popunjava na mestu gde se vrši reklamacija.

Nakon obrade reklamacije, nadležna služba JP „Putevi Srbije” kontaktiraće korisnika kako bi ga obavestila o ishodu podnete reklamacije.


3. REKLAMACIJA NA IZNOS NAPLAĆENE PUTARINE UREĐAJEM ZA ENP

Ukoliko korisnik ima reklamaciju na iznos naplaćene putarine putem uređaja za ENP, reklamacija se podnosi na propisanom obrascu koji može da se popuni na naplatnoj stanici, u prostorijama JP „Putevi Srbije“ ili preuzimanjem dole navedenog obrasca:

ico-adobe - Reklamacija iznosa naplaćene putarine uređajem za ENP (za zatvoreni sistem)

Popunjeni obrazac reklamacije iznosa naplaćene putarine uređajem za ENP korisnik može da pošalje elektronskim putem na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem pošte na adresu JP „Putevi Srbije“ Ustanička 64/5, 11050 Beograd.

Napomena: Rok za podnošenje reklamacije je 60 (šezdeset) dana. Svi zahtevani podaci moraju biti upisani u obrazac, u suprotnom zahtev će biti odbijen kao nekompletan.


4. PRIGOVOR NA ODGOVOR PO REKLAMACIJI/PRIJAVI

Ukoliko korisnik ima prigovor na odgovor po reklamaciji/prijavi, prigovor se podnosi na propisanom obrascu:

ico-adobe - Prigovor

Popunjeni obrazac prigovora korisnik može da pošalje elektronskim putem na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem pošte na adresu JP „Putevi Srbije“ Ustanička 64/5, 11050 Beograd.


5. PRIJAVA IZGUBLJENOG/UKRADENOG UREĐAJA ZA ENP

Prillikom gubitka/krađe uređaja za ENP, potrebno je prijaviti nestanak popunjavanjem obrasca koji možete naći ovde: 

ico-adobe - Prijava izgubljenog / ukradenog uređaja za ENP

Izgubljeni/Ukradeni uređaj za ENP biće postavljen na tzv. “Sivu listu”, kako bi se sprečila dalja zloupotreba.
*JP „Putevi Srbije“, prijavljeni uređaj za ENP postaviće na “Sivu listu” u najkraćem mogućem roku od momenta prijema zahteva korisnika.

Za sve informacije, pitanja, predloge, možete se obratiti Korisničkom centru JP “Putevi Srbije”.

 


Štampa