Uputstvo za korišćenje uređaja za ENP

Prilikom ulaska u traku za elektronsku naplatu putarine, potrebno je sačekati da se mehanička barijera (rampa) spusti, nakon izvršene transakcije za vozilo ispred.

Prilikom ulaska u traku za elektronsku naplatu putarine, i na ulazu i na izlazu sa autoputa, uređaj odašilje zvučne signale koji obaveštavaju učesnika u saobraćaju o uspešnosti  registrovanja uređaja, kao i o iznosu sredstava na uređaju (za prepaid sistem):

Svaka ENP traka poseduje elektronski displej na kojem učesnik u saobraćaju može videti sledeće informacije:

Zapis na uređaju za ENP sa ulazne stanice u odnosu na izlaznu stanicu ne sme biti stariji od 24 sata (vremenski istekao ulaz).

Registarske oznake vozila koja koriste uređaj za ENP, moraju biti istaknute na način i mesto propisano zakonom. Iste moraju biti prepoznatljive, čiste i čitljive. 

Jedan uređaj za ENP konfigurisan za 1. kategoriju vozila moguće je koristiti u više vozila navedene kategorije, dok su uređaji konfigurisani za 2, 3. i 4. kategoriju vozila neprenosivi i vezani za registarske oznake vozila.

U slučaju da se plaćanje putarine vrši gotovinom ili platnim karticama, korisnik uređaja za ENP je u obavezi da isti stavi u zaštitnu kutiju kako ne bi došlo do očitavanja uređaja.

Važna napomena: 

U slučaju nepoštovanja predmetnog uputstva može doći do: 

Za navedene situacije uzrokovane nepoštovanjem Uputstva, JAVNO PREDUZEĆE „PUTEVI SRBIJE“ ne snosi odgovornost.