Uputstvo za postavljanje uređaja za ENP

Uređaj za ENP će pravilno funkcionisati samo ako se nalazi u pripadajućem nosaču. U zavisnosti od nagiba vetrobranskog stakla, postoje dve vrste nosača - slika 1. i slika 2.

uređaj za ENP uređaj za ENP

 

uređaj za ENP uređaj za ENP

Nosač mora biti zalepljen na unutrašnju stranu vetrobranskog stakla u polju oko retrovizora (videti slike).    

Pre postavljanja držača uređaja za ENP potrebno je unutrašnjost vetrobranskog stakla očistiti i odmastiti, kako bi se isti mogao fiksirati. 

Do smetnji u funkcionisanju uređaja za ENP, može doći u sledećim slučajevima: 

  • Ukoliko uređaj za ENP nije postavljen na propisano mesto u odgovarajući nosač;
  • Ukoliko se ne poštuje preporučena brzina kretanja vozila od 30km na sat, kroz naplatnu traku;
  • Ukoliko ne postoji rastojanje u odnosu na vozilo ispred od minimalo 10 metara;
  • Ukoliko je uređaj za ENP fizički oštećen;
  • Ukoliko vozilo ima vetrobransko staklo koje u sebi sadrži metal kao zaštitu (pancirno staklo);
  • Ukoliko vozilo ima vetrobransko staklo zatamnjeno bojom koja u sebi sadrži primese metala;

Ulazno/izlazne trake na naplatnim stanicama, na kojima je moguće korišćenje uređaja za elektronsku naplatu putarine (uređaja za ENP) označene su promenljivom svetlosnom signalizacijom (oznaka „ENP“) koja se nalazi na nadstrešnicama iznad ulazno/izlaznih traka. JP „Putevi Srbije“ u uslovima maksimalne opterećenosti saobraćaja na naplatnim stanicama zadržava pravo da prolaze rezervisane za ENP pretvori u prolaze kombinovanog režima rada na kojima se putarina može platiti uređajem za ENP, domaćim i stranim efektivnim novcem i platnim karticama, a sve u svrhu osiguravanja maksimalne protočnosti saobraćaja na naplatnim stanicama.

ico-adobe - Uputstvo za postavljanje i korišćenje uređaja za ENP


Štampa