Uputstvo za postavljanje uređaja za ENP

Uređaj za ENP će pravilno funkcionisati samo ako se nalazi u pripadajućem nosaču. U zavisnosti od nagiba vetrobranskog stakla, postoje dve vrste nosača - slika 1. i slika 2.

uređaj za ENP uređaj za ENP

 

uređaj za ENP uređaj za ENP

Nosač mora biti zalepljen na unutrašnju stranu vetrobranskog stakla u polju oko retrovizora (videti slike).    

Pre postavljanja držača uređaja za ENP potrebno je unutrašnjost vetrobranskog stakla očistiti i odmastiti, kako bi se isti mogao fiksirati. 

Do smetnji u funkcionisanju uređaja za ENP, može doći u sledećim slučajevima: 

Ulazno/izlazne trake na naplatnim stanicama, na kojima je moguće korišćenje uređaja za elektronsku naplatu putarine (uređaja za ENP) označene su promenljivom svetlosnom signalizacijom (oznaka „ENP“) koja se nalazi na nadstrešnicama iznad ulazno/izlaznih traka. JP „Putevi Srbije“ u uslovima maksimalne opterećenosti saobraćaja na naplatnim stanicama zadržava pravo da prolaze rezervisane za ENP pretvori u prolaze kombinovanog režima rada na kojima se putarina može platiti uređajem za ENP, domaćim i stranim efektivnim novcem i platnim karticama, a sve u svrhu osiguravanja maksimalne protočnosti saobraćaja na naplatnim stanicama.

ico-adobe - Uputstvo za postavljanje i korišćenje uređaja za ENP