Izgradnja Obilaznice oko Beograda, deonica: Most na Savi kod Ostružnice - Bubanj potok (sektori 4, 5 i 6)


Štampa