03.10.16. Radovi na putu I B reda broj 22 i broj 31

Radovi se izvode pod saobraćajem.
Radovi na ovoj deonici u dužini od 10,5km se izvode u cilju poboljšanja stanja puta koje se, naročito nakon velikih majskih padavina 2014.g., pogoršalo. Na početnoj čvornoj tački u Raški postojeća trokraka raskrsnica je zamenjena kružnom, na celoj dužini je izvršeno proširenje kolovoza, objekata a u zoni prelaza je u dužini od 400m proširen kolovoz i urađena treća traka za teretna vozila.
Početak izvođenja: 13.05.2015.godine
Pozicije koje se izvode: izrada projektne dokumentacije, proširenje kolovoza sa 6,0m na 7,2m, ojačanje kolovozne konstrukcije, uređenje putnog pojasa, objekata, vodotokova, rekonstrukcija mosta na Radošićkoj reci i rekonstrukcija mosta na Rudničkoj reci.
Radovi se izvode na sanaciji drumsko – pešačkog mosta koji se sastoji od tri polja dužina 10,8+20,6+10,8=42,20m.
Početak izvođenja: 15.08.2015.godine
Pozicije koje se izvode: izrada privremene devijacije, proširenje temeljne stope, proširenje pešačkih staza, ojačanje ploče mosta livenjem nove debljine 15cm, uklapanje nove nivelete sa niveletom na preostalom delu puta u dužini od 65-70m i izrada nove kolovozne konstrukcije.