12.07.16. Saobraćaj na autoputu na prolasku kroz Beograd