30.09.16. - Radovi na sanaciji mosta na putu I B reda br. 22 u Ušću, preko reke Studenice

Radovi se izvode u sklopu redovnog održavanja mostova na putevima I reda.
Nakon redovnog pregleda mosta i uočenih oštećenja napravljen je Elaborat sa predloženim merama sanacije.
Radovi se izvode pod saobraćajem.
Početak izvođenja: 09.09.2016.godine
Pozicije koje se izvode: zaštita podužnih nosača mosta, proširanje mosta sa leve i desne strane, izrada betonskih ploča preko mosta, zamena kolovozne konstrukcije, zamena dilatacije i ležišta i proširenje pešačkih staza.

Štampa