30.09.16. Sanirano klizište na putu II A reda br. 181 u Pekčanici

Radovi su se izvodili u cilju sanacije oštećena kosine puta koja se pojavila nakon majskih padavina 2014.godine.
Početak izvođenja: 31.05.2016.godine
Pozicije koje se izvode: armirano-betonski zid u visini od 5 m, sanacija klizišta je u površini od 50 ari.
Radovi su završeni.

Štampa