05.12.17. Puštanje u rad zatvorenog sistema naplate putarine na deonici Beograd-Subotica