11.12.17. Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji JPPS i Fakulteta tehničkih nauka u Čačku