24.07.18. Početak radova na obilaznici oko Beograda