Izgradnja Obilaznice oko Beograda, sektori 4, 5 i 6, deonica Ostružnica - Bubanj potok (radovi na Tunelu Straževica)


Štampa