07.03.19. OBAVEŠTENJE

Zbog radova na povezivanju magistralnog puta Niš - Dimitrovgrad sa novoizgrađenom trasom autoputa Е-80, u okviru privremenog režima saobraćaja, dana 8.3.2019. godine od 13 časova, biće puštena y saobraćaj leva cev novoizgrađenog tunela Sarlah y oba smera.

Istovremeno se za saobraćaj otvara petlja Pirot (Zapad) na autoputu, čime će biti omogućen ulaz u Grad Pirot preko saobraćajnice 1 u industrijskoj zoni.

Veza grada Pirota sa autoputem E-80 obezbeđena je petljama Pirot (Istok) i Pirot (Zapad) čime će biti omogućeno nesmetano odvijanje saobraćaja na deonici autoputa do graničnog prelaza Gradin.

Puštanjem u saobraćaj ovog dela autoputa, trajno se zatvaraju privremene devijacije ispred tunela Sarlah i kod pumpe "Blue Petrol".


Štampa