08.08.19. Obaveštenje za korisnike o povremenom padu sistema u radu POS terminal

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da  usled tehničkih problema dolazi do povremenog pada sistema u radu POS terminala, što u određenim vremenskim intervalima onemogućava plaćanje putarine platnim karticama na pojedinim naplatnim stanicama.

JP „Putevi Srbije“ je preduzelo sve raspoložive mere kako bi nadležne službe postojeći problem otklonile u najkraćem roku i sistem za plaćanje putarine platnim karticama funkcionisao bez prekida. Apelujemo na korisnike da, kao sredstvo plaćanja pripreme gotov novac ili uređaj za elektronsku naplatu putarine i ujedno se zahvaljujemo na razumevanju.


Štampa