09.08.19. Obeležavanje početka izvođenja radova na deonici Rabe - državna granica sa Mađarskom

Radovi na rehabilitaciji državnog puta II B reda broj 302 od mesta Rabe do državne granice sa Mađarskom, u dužini od 1.367 metara, čijim završetkom će se stvoriti uslovi za otvaranje novog graničnog prelaza, počeli su po planu i uspešno se odvijaju.

Radovi se izvode u okviru zajedničkog infrastrukturnog projekta Srbije i Mađarske - "Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhaza - Rabe" i finansira se iz Interreg IPA fondova Evropske unije.

"Izgradnja saobraćajnice i spajanje sa deonicom koju su kolege iz mađarske Nacionane agencije za infrastrukturu završile, označiće i uspešno realizovan Projekat međugranične saradnje Srbije i Mađarske. Novi granični prelaz znatno će poboljšati razmenu u ovom području", izjavila je izvršni direktor Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj JP "Putevi Srbije", Biljana Vuksanović, prilikom obeležavanja početka radova.

Projekat se realizuje kroz saradnju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, JP "Putevi Srbije", JP "Zavoda za urbanizam Vojvodine" i mađarskom Nacionalnom agencijom za infrastrukturu.

Direktor JP "Zavoda za urbanizam Vojvodine" Predrag Knežević pohvalio je saradnju sa JP "Putevi Srbije" i drugim partnerima na Projektu i rekao da je planirani rok za završetak radova kraj septembra.

Otvaranjem saobraćajnica i novog graničnog prelaza, poboljšaće se mobilnost, kvalitet transporta i privrede i kulturne aktivnosti stanovništva pograničnih naselja na tromeđi Mađarske, Srbije i Rumunije.


Štampa