10.10.19. Otvaranje novog graničnog prelaza Rabe na državnoj granici sa Mađarskom

JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će u petak, 11.10.2019.g. biti otvoren novi granični prelaz Rabe na granici sa Mađarskom.

JP „Putevi Srbije“ je rehabilitivalo državni put II B reda broj 302, od mesta Rabe do državne granice sa Mađarskom, u dužini od 1366m i time omogućilo da se otvori novi zajednički granični prelaz sa Mađarskom.

Rehabilitacija puta je deo zajedničkog infrastrukturnog projekta Srbije i Mađarske – „Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhaza – Rabe“, koji se sufinasira iz Interreg IPA fondova Evropske unije.

Projekat je realizovan kroz saradnju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, JP „Putevi Srbije“, JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ i mađarskom Nacionalnom agencijom za infrastrukturu.

Novi granični prelaz će poboljšati mobilnost, kvalitet transporta, potpomoći privredne aktivnosti stanovništva i ekonomski osnažiti pogranična naselja na tromeđi Mađarske, Srbije i Rumunije.


Štampa