NAJNOVIJI SNIMAK IZGRADNjE DENICE IVERAK - LAJKOVAC NA YOUTUBE KANALU PUTEVA SRBIJE

Kao i do sada JP „Putevi Srbije“ nastavlja da postavlja snimke na svoj YouTube kanal i informiše javnost o  napretku u izgradnji velikih infrstrukturnih projekata.

Izgradnja državnog puta IB reda broj 27, deonica Iverak - Lajkovac, od izuzetne je važnosti za grad Valjevo jer će ga povezati sa autoputem Beograd - Južni Jadran i biće spona AP Miloš Veliki sa Bih i Republikom Srpskom.

Radovi se odvijaju  predviđenim tempom što možete pogledati u našem najnovijem video prilogu na sledećem Linku: 13.03.23. Izgradnja deonice Iverak - Lajkovac

Na trasi se nalazi 26 mostova i propusta, koji su u odvojenim smerovima i različitih dužina.

Najduži a ujedno i najzahtevniji za izgradnju je most br. 16 koji premošćuje reku Kolubaru,  postojeći državni put  I B reda broj 27 Valjevo - Lajkovac u mestu Popučke i lokalne puteve, dužine je 928 m.

Trenutno se izvode radovi na mostovima, izradi kišne kanalizacije, šahtova i separatora, nosećih slojeva kolovozne konstrukcije, uređenju kosina nasipa, elektro i telekomunikacionim instalacijama a u toku je i kontrola uticaja na životnu sredinu.

Pratite zvanični Youtube kanal JP „Putevi Srbije“ i budite informisani!


Štampa