15.08.19. Otvorena biciklistička staza na državnom putu od Kikinde do Nakova

Biciklistička staza od Kikinde do Nakova dužine 7.821 metar, na državnom putu I B reda broj 15,  otvorena je 14. avgusta, u okviru programa „Unapređenje povezanosti Banata“.

Projekat, koji je deo prekogranične saradnje Srbije i Rumunije, finansiran je iz pretpristupnih EU IPA fondova i realizovan u saradnji JP „Putevi Srbije“ sa Gradom Kikindom, Regionalnim centrom za razvoj Banata iz Zrenjanina i opštinom Žombolj iz Rumunije.

Biljana Vuksanović, izvršni direktor Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj JP „Putevi Srbije“ izjavila je tim povodom: „Projektnom dokumentacijom za rehabilitaciju ovog državnog puta i biciklističke staze, kao i izgradnjom biciklističke staze, koja je od kapitalnog značaja za sve građane u pograničnoj oblasti, realizovali smo osnovni cilj projekta, poboljšanje kretanja i komunikacije među stanovništvom“. 

Uspešnim završetkom projekta, u okviru koga je i proširen kapacitet graničnog prelaza Nakovo Lunga, poboljšana je putna infrastruktura u pograničnoj oblasti.

„Predstoje nam sastanci sa rumunskom stranom da bi se zvanično odobrilo da ovaj granični prelaz radi punim kapacitetom, u skladu sa svojim mogućnostima, jer to jesu potrebe ne samo građana, nego i privrede ovog regiona“, rekao je Saša Tanackov, član Gradskog veća Kikinde.

Kompletnom realizacijom projekata u putnom sektoru u toj pograničnoj oblasti, poboljšanjem mobilnosti ljudi i transporta robe, ekonomski će se osnažiti pogranična naselja Srbije i Rumunije.


Štampa