16.03.20. JP „Putevi Srbije“ obaveštenje

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve korisnike autoputa da koriste beskontaktnu naplatu putem uređaja za ENP, shodno podignutim merama zaštite i prevencije od Korona virusa u Republici Srbiji.

Time se u najvećoj meri smanjuje mogućnost prenošenja zaraze putem gotovog novca i kartica i ubrzava samo vreme putovanja.


Štampa