18.10.19. KONTROLNO MERENJE VANREDNOG PREVOZA I OSOVINSKOG OPTEREĆENJA

JP „Putevi Srbije“ u cilju zaštite državnih puteva i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju obaveštava sve prevoznike, pravna lica, vlasnike i korisnike teretnih vozila da se akcija preventivnog kontrolnog merenja vanrednog prevoza i osovinskog opterećenja teretnih vozila ukupne mase preko 7,5 tona odvija u kontinuitetu na državnim putevima I i II reda, na osnovu Rešenja resornog ministarstva.

Svi prevoznici koji ne izvrše merenje osovinskog opterećenja, i ne postupaju u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom biće zakonski sankcionisani i protiv njih će biti podnete prekršajne prijave. 

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i izvrše svoje zakonske obaveze.


Štampa