19.06.19. Obaveštenje korisnicima o nestanku električne energije na naplatnoj stanici Kuzmin

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da je došlo do prestanka rada jedne izlazne trake na naplatnoj stanici Kuzmin, usled nestanka električne energije u jednoj od kabina. Ulazna traka funkcioniše u ručnom režimu, što znači da se korisnicima manuelne i elektronske naplate ručno izdaju magnetne kartice. Napominjemo korisnicima ENP da pri izlasku sa autoputa koriste trake namenjene za manuelnu naplatu i pravilno zaštite svoj uređaj.

JP „Putevi Srbije“ je preduzelo sve raspoložive mere kako bi nadležne službe postojeći tehnički problem otklonile u najkraćem roku.


Štampa