19.08.19. AUTOPUT „MILOŠ VELIKI“ PUŠTEN U SAOBRAĆAJ

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednica Vlade Prof. dr Zorana Mihajlović, zajedno sa članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom, ambasadorkom NP Kine u Republici Srbiji Čen Bo, liderom crnogorskog Demokratskog fronta Andrijom Mandićem, v.d. direktora JP „Putevi Srbije“ Zoranom Drobnjakom, predstavnicima preduzeća „Koridori Srbije“, izvođača radova i drugim visokim zvanicama i predstavnicima medija, prisustvovali su otvaranju novog dela auto-puta od Obrenovca do Ljiga - „Miloš Veliki“, gde su razgovarali sa radnicima i predstavnicima kompanija koje su gradile ovu deonicu, upoznali se sa turističkim potencijalom opština kroz koje prolazi auto-put i obišli Tehničko-operativni centar JP „Putevi Srbije“ za centralizovano upravljanje koji se nalazi kod tunela Brančić.

Karakteristike deonice auto-puta E-763, Beograd-Južni Jadran, sektor I: Beograd - Ljig, deonica 3: Obrenovac – Ub  od km 14+416,09 do km 40+645,28,  deonica 4: Ub-Lajkovac, od km 40+645,28 do km 53+138,91  i deonica 5: Lajkovac - Ljig od km 53+138,91 do km 77+118,23

Trasa autoputa E-763 predstavlja krak Transevropske magistrale koji na području Srbije i Crne Gore povezuje nj en osnovni pravac od Gdanjska do Atine i Istanbula sa Jadranskim morem i lukom Bar. Na području Srbije on povezuje najznačajnije privredne i društvene centre. Osnovni značaj ovog putnog pravca na teritoriji Srbije je što valorizuje tranzitnu funkciju naše zemlje u širem međunarodnom koridoru.

U sistemu putne mreže Srbije, ovaj putni pravac, odnosno, koridor, predstavlja osnovnu vezu na pravcu sever - jug koji povezuje Vojvodinu, Beograd, zapadnu i centralnu Srbiju, područje jugozapadne Srbije sa Crnom Gorom, Jadranskim morem i lukom Bar.

Izradnjom deonica Auto-puta E-763,  Beograd - Požega,  deonica   Lajkovac – Ljig i Ub-Lajkovac , zajedno sa deonicama u izgradnji (Surčin – Obrenovac) i već završenim deonicama (Ub-Lajkovac 12,5 km i Ljig-Preljina, 40,3 km) dobijen je pun profila auto-puta od Beograda do Preljine ukupne dužine 120 km (L=26.23km+12.5km+41.58+40.30=120.61km)

Autoput E-763, Beograd - Južni Jadran 

Karakteristike deonica koje su 18.08.2019.g.  puštene u saobraćaj

1. Deonica: Obrenovac – Ub , ukupne dužine 26.23 km

Projektovana i izgrađena trasa ove deonice  pretežno je smeštena na aluvijalne zaravni reka Kolubare, Tamnave i Ub kao i njihovih pritoka, gde se uglavnom provodi nasipima promenljive visine od 0.5-12.0m, a manjim delom obuhvata padinske delove terena u koje se lokalno useca do dubina od 0.5-20.0m. Ukupna širina autoputa je 28.4m. Autoput je  projektovan za brzinu od V = 130km/h.

2. Deonica: Ub-Lajkovac ukupne dužine od 12.49 km

U najvećem delu, trasa autoputa ide blago zatalasanim reljefom sedimentnih tvorevina kroz rečne tokove reka Kladnice, Rukladskog potoka i na kraju širom aluvijalnom ravni reke Kolubare. Ukupna širina autoputa je 28.4m.

3. Deonica: Lajkovac-Ljig ukupne dužune od 23.98 km.

Projektovana i izgrađena trasa ove deonice  pretežno je smeštena na aluvijalne zaravni reka Kolubare i Ljig, kao i njihovih pritoka, gde se uglavnom provodi nasipima promenljive visine od 0.5-10m, a manjim delom obuhvata padinske delove terena u koje se lokalno useca do dubine od  0.5-27.0m. Ukupna širina autoputa je 28.4m. Autoput je  projektovan za brzinu od V = 130km/h..

Zbirna rekapitulacija Deonice Obrenovac-Ljig ukupne dužine 62.70 km.

- 42 armirano-betonska mosta i nadputnjaka, najduži most dužine 568m.

- 36 pločasta propusta širine 5m,

- 44 regulacija vodenih tokova ukupne dužine oko 22 km,

- 91 cevastih propusta,

- 11 devijacija lokalnih puteva,

- 2 obostrana odmorišta sa parkingom,

- 4 naplatne stanice – 1 čeona naplatna rampa i 3 bočne naplatne rampe

- 3 denivelisane raskrsnice – Petlje i to petlja Ub, petlja Lajkovac i petlja Ljig.

- 1 tunel „Brančići“, prosečna dužina (leva i desna tunelska cev) iznosi  962,5m.


Štampa