19.09.19. Realizovana Resertifikaciona provera ISO 9001:2015 i tranziciona provera standarda ISO 45001

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je tokom juna 2019. godine uspešno realizovalo drugu resertifikacionu proveru integrisanih menadžment sistema prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 za sistem upravljanja kvalitetom i  tranzicionu proveru prema zahtevima ISO 45001:2018 za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Proveru su sproveli ocenjivači sertifikacionog tela Stand Cert iz Beograda, kojom su potvrdili da su procesi u javnom preduzeću „Putevi Srbije“  usaglašeni  sa zahtevima oba standarda i usklađeni po zahtevima novog standarda ISO 45001.

 

Svi učesnici su tokom provere pokazali izuzetnu posvećenost na integrisanim menadžment sistemima iz delokruga rada svojih procesa, a čime su potvrdili i kontinuitet usaglašenosti sistema menadžmenta kao celine.

Nivo razvijenosti integrisanih menadžment sistemi u okviru Odeljenja kvaliteta u Sektoru za UISS stvorio je utemeljenje za uspostavljanje i dalji razvoj drugih sistema menadžment relevantnih za ostvarenje ciljeva poslovanja JP „Putevi Srbije“.


Štampa