23.01.20. SAOPŠTENJE

Povodom učestale pojave da učesnici u saobraćaju koriste istu naplatnu stanicu „Niš sever“ za ulaz i za izlaz sa autoputa, JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava sledeće:

U zoni grada Niša u četvrtak, 16.01.2020. godine, puštene su 4 nove naplatne stanice kao funkcionalna celina zatvorenog sistema naplate putarine od Beograda do Preševa, odnosno od Beograda do Dimitrovgrada.

Zatvoreni sistem naplate putarine je pravedniji sistem naplate koji je preporučen direktivama Evropske unije i koji se primenjuje u većini evropskih zemalja gde se putarina plaća prema pređenom kilometru, odnosno samo za deo puta koji se koristi.

Dakle, nije moguće utvrditi broj pređenih kilometara kod vozila koje se posle izlaska sa jedne naplatne stanice vratilo na tu istu naplatnu stanicu. Kada npr. učesnik u saobraćaju uzme magnetnu karticu na naplatnoj stanici „Beograd“ i izađe npr. na naplatnoj stanici „Smederevo“, tačno se zna koliko je kilometara prešao i na osnovu čega je obračunata putarina, dok u slučaju vraćanja na istu naplatnu stanicu sa koje se pošlo, nije moguće ni na koji način uvrditi broj pređenih kilometara. Iz tih razloga nije moguće naplatiti putarinu po pređenom kilometru, već se u takvim slučajevima naplaćuje unapred utvrđena cena za najdužu relaciju i troškovi vanrednog postupka.

Pored obaveštenja koje je JP „Putevi Srbije“ 20. januara poslalo medijima i na taj način obavestili javnost o proceduri naplate putarine u konkretnom slučaju, biće razmotreni mogući predlozi za prevazilaženje trenutne situacije.

Novi sistem naplate putarine omogućio je da od Beograda do granice sa Bugarskom budu samo dve čeone naplatne stanice, umesto četiri, koliko bi bilo po starom sistemu naplate putarine.

Takođe, u pravcu prema Republici Severnoj Makedoniji smanjen je broj čeonih naplatnih stanica sa četiri na dve, što je znatno ubrzalo protok saobraćaja na Koridoru 10.

Izjavu Darka Savića, pomoćnika izvršnog direktora Sektora za naplatu purtarine možete preuzeti sa linka:
https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/galerija/video-galerija/23-01-20-izjava-darko-savic%CC%81-o-des%CC%8Cavanjima-na-novim-naplatnim-stanicama-u-zoni-grada-nis%CC%8Ca


Štampa