27.08.20. SAOPŠTENјE

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da se na državnom putu IA reda broj 1, (autoput E-75 Niš-Beograd) od petka, 28.08. do nedelјe, 30.08.2020.g. u popodnevnim i večernjim satima očekuje usporeno odvijanje saobraćaja u smeru ka Beogradu, jer se u zoni petlјe Umčari i na deonici Mali Požarevac - Vrčin izvode radovi na sanaciji nadvožnjaka, odnosno kolovoza.

JP „Putevi Srbije“ naglašava da se u zoni radova saobraćaj odvija u izmenjenom režimu odvijanja saobraćaja te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu strplјivi obzirom da je građevinska sezona u toku i da je neophodno završiti sve planirane radove.

Na portalima sa izmenlјivom saobraćajnom signalizacijom na državnom putu IA reda broj 1, na petlјi Umčari i petlјi Požarevac istaknuta su obaveštenja o najavlјenim radovima.

Apelujemo na učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni u zoni radova, prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju postavlјenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.


Štampa