29.06.20. PUTEVI SRBIJE: UNIŠTENA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA NA PETLJI KOVILOVO

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da je poslednjih dana, na državnom putu I B reda broj 13, na deonici od petlje „Kovilovo“ do raskrsnice za Padinsku Skelu oštećena vertikalna saobraćajna signalizacija u vrednosti od skoro pet miliona dinara.

Oštećeno je ukupno 63 saobraćajna znaka, trouglastih 12, kružnih 35, kvadratnih 6 i pravougaonih 10 kao i 22 table za vođenje i upućivanje saobraćaja.

Godišnja vrednost ukradenih, oštećenih i uništenih saobraćajnih znakova, putokaznih tabli, smerokaza i ostale saobraćajne signalizacije i opreme iznosi preko 140 miliona dinara odnosno više od milion evra na teritoriji cele  Republike Srbije.

Uz prosečnu vrednost saobraćajnog znaka odnosno table na godišnjem nivou ukrade se više hiljada saobraćajnih znakova i putokaznih tabli.

Ako uzmemo u obzir da cena presvlačenja 1km puta u proseku košta oko 12 miliona dinara, možemo zaključiti da bismo godišnje mogli da rehabilitujemo 12 km puta za iznos utrošenih sredstava za ukradenu i oštećenu saobraćajnu signalizaciju.

Naglašavamo da krađa, uklanjanje ili oštećenje saobraćajne signalizacije i opreme  smanjuje bezbednost i direktno ugrožava živote učesnika u saobraćaju, te kazne za takva krivična dela bi trebalo da budu oštrije!

Putevi, saobraćajna signalizacija i oprema su javno dobro.  

Javno dobro je imovina svih građana i razlog više da svi zajedno aktivno učestvujemo na čuvanju zajedničke imovine.

JP „ Putevi Srbije“ apeluje da se  sve nadležne  institucije, mediji  i sami  građani uključe u akciju  koja bi pomogla  da se sačuvaju materijalna sredstva  uložena u izgradnju i održavanje puteva Republike Srbije sa ciljem da se  obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja.  

Izjavu izvršnog direktora Sektora za održavanje državnih puteva I i II reda  Zorana Stojisavljevića, možete preuzeti na sledećem linku:

https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/galerija/video-galerija/29-06-20-uni%C5%A1tavanje-saobra%C4%87ajne-signalizacije-na-petlji-kovilovo


Štampa