30.08.19. Saopštenje o izgradnji mosta preko Save kod Ostružnice

Povodom teksta Istinomera objavlјenog 28.08.2019.g. u vezi sa izgradnjom mosta preko reke Save kod Ostružnice, u cilјu objektivnog i tačnog informisanja javnosti, obaveštavamo Vas sledeće:

U toku pripremnih radova u koritu reke Save, Izvođač radova je izrazio sumnju na postojanje neeksplodiranih minsko eksplozivnih sredstava u rečnom koritu.

Kompanija Sea Terra GmbH je izvršila snimanje i mapiranje dna reke Save u zoni mosta i snimak dostavila dana 03.05.2017.g.

Snimak rečnog dna je locirao 188 kritičnih masa čelika (oko 300 tona čelika na samom dnu) u prvom tonu korita reke Save.
Analiza cene i vremena potrebnog da se očisti dno do potrebne dubine od 14 m i ukloni čelični materijal, bi višestruko premašilo vrednost izgradnje mosta sa trajanjem od 5 do 7 godina.

Nakon izvršene analize Investitor je dao hitan nalog za promenu tehnologije izvođenja radova 18.05.2017.g. uz nalog, da do sada izgrađenoj čeličnoj konstrukciji i izrezanim čeličnim limovima u potpunosti sačuvaju strukturu i kao takvu ugrade istu u novu tehnologiju i metodologiju izgradnje mosta.
Izvođenje radova izmenjenom tehnologijom i metodologijom sa izmenjenim i dopunjenim Projektom za izgradnju, Izvođač je dostavio u potpunosti 03.04.2018.g.

U periodu od izdavanja naloga za izmenu tehnologije do usvajanja iste proteklo je praktično 12 meseci, pri čemu nije ni jednog trenutka obustavlјena proizvodnja čelične konstrukcije u pogonima u Batajnici i Nišu.
U tom periodu izrađena je dopuna i izmena dela Projekta za izvođenje, izvršena stručna kontrola Projekta, izvršena provera nosivosti i stabilnosti konstrukcije u svim fazama montaže, te izvršena simulacija ponašanja konstrukcije u vremenu i prostoru i različitim, a neophodnim uslovima.

Potrebno je napomenuti da u periodu od 18.05.2017.g, ni sami učesnici u izgradnji nisu mogli znati kada će se steći uslovi za nastavak radova, a naročito ne resorno ministarstvo koje je pratilo postignutu dinamiku radova do tog trenutka.
Inženjerskim rečnikom rečeno, postignuti su i ostvareni svi principi graditelјstva: minimalno povećanje cene projekta, stabilnost i nosivost uz projektovane metode rada, a u cilјu bezbednosti i zaštite zdravlјa na radu.
Nakon izvršene analize cena i rokova Investitor je odobrio nalog za izmenu projekta 01.06.2018.g. kada su radovi formalno pravno nastavlјeni po novoj tehnologiji.

Važno je napomenuti, da se radovi izvode po FIDIC regulativi u kojoj postoje striktne procedure i rokovi za sprovođenje istih.
Posebno naglašavamo, da je Evropska investiciona banka u potpunosti uvažila sve razloge za produženje roka kao opravdane i da nije naplatila nijedan evro penala!

 


Štampa