30.08.2019. SPROVEDENE OBUKE IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ZA NOVOZAPOSLENE

Odeljenje za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i spasavanje na radu sprovodi sve svoje redovne zakonske obaveze a posebnu pažnju posvećuje obukama zaposlenih na naplatnim stanicama i tunelskim komleksima tako da svi budu obučeni i upoznati sa svim rizicima i opasnostima koji su karakteristični za njihova radna mesta.

Tokom juna, jula i avgusta obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara prošli su svi novozaposleni na novootvorenim deonicama Niš – Preševo, Obrenovac – Ljig i novozaposleni u Tunelsko operativnim centrima „Manajle“ i „Brančić“.

Do sada je 400 zaposlenih uspešno obučeno i osposobljeno za pružanje prve pomoći. Poseban akcenat je stavljen na pružanje prve pomoći kod povreda koje se mogu desiti na terenu, na naplatnim stanicama i u tunelskim kompleksima.

Obuka novo zaposlenih Obuka novo zaposlenih Obuka novo zaposlenih Obuka novo zaposlenih

Štampa