18.07.14. Informacija o uspešnoj nadzornoj proveri i produženju sertifikata ISO 9001:2008

Obaveštavamo javnost da je u okviru nadzorne provere sprovedene u JP „Putevi Srbije” početkom jula, sertifikaciono telo TMS (Cooperation partner TUV SUD) dalo pozitivnu ocenu i potvrdu za produženje sertifikata po ISO 9001:2008. Nadzorna provera je ocenjena kao veoma uspešna i pokazala je visok stepen usklađenosti složenog sistema JP „Putevi Srbije” sa zahtevima standarda.

Po izveštaju ocenjivača iz sertifikacione kuće TMS, prezentovano je unapređenje svih poslovnih funkcija i procesa.

Kroz Odeljenje sa odnose sa javnošću je uspostavljena brža, transparentnija i efikasnija komunikacija sa korisnicima, dok Sektor naplate putarine koji je otvorio Korisnički centar, stoji na raspolaganju za sva pitanja korisnicima auto-puteva. U Sektoru za održavanje javnih puteva I i II reda izuzetno se efikasno reagovalo nakon elementarne nepogode od poplava i to kroz izradu elaborata o poplavnim područjima, a vezano za rangiranje prioriteta u sanacijama. Uspostavljeni su dobri modeli izveštavanja o ostvarenju ciljeva kvaliteta, koji su definisani za svaki nivo i svaku poslovnu funkciju (čime je uspostavljena metodologija management by objectives na nivou celog preduzeća). Pohvaljeno je i proaktivno delovanje vezano za preuzimanje modernizovane opreme za nadzor i upravljanje nad tunelima kroz zahteve za proveru sistema, izradu neophodne dokumentacije i procedura. Znatno unapređenje procedura, bolje definisanje ciljeva kvaliteta kao i efikasna primena zahteva kvaliteta u realizaciji poslovnih funkcija ocenjeno je i u pojedinim sektorima preduzeća- Sektoru za strategiju, projektovanje i razvoj, Sektoru pravnih, kadrovskih i opštih poslova, Sektoru za investicije kao i Sektoru za ekonomsko finansijske i komercijalne poslove.

Kroz preporuke za ovako složen sistem, naglašena je potreba organizacionog jačanja sistema kvaliteta kroz vitalne korporativne funkcije. Takođe, jedan od akcenata na unapređenju sistema kvaliteta u narednom periodu, će se odnositi na usaglašavanje sa zahtevima standarda ISO 9001, čija se revizija očekuje 2015.godine i čije novine proizilaze iz realnih potreba savremenog poslovanja i koje je neophodno uvesti u poslovanje JP „Puteva Srbije“.

 


Štampa