23.02.16. SAOPŠTENjE

JP „Putevi Srbije“ saopštava da je ukupno ostvaren prihod od naplate putarine u 2015.godini iznosio 16.800,98 miliona dinara.


Štampa