27.12.16. Plaketa za JP ,,Putevi Srbije“ za učešće u akciji "Čep za hendikep"

Zaposleni u JP ,,Putevi Srbije“ skupili su 280 kg čepova i time JP ,,Putevi Srbije“ svrstali u 10 najboljih kompanija koje su svojim učešćem dale doprinos akciji ,,Čep za hendikep“.

Plaketa


Štampa