02.07.18. Realizovana tranziciona i druga nadzorna provera po ISO 9001 i OHSAS 18001

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je 19 i 20.juna 2018. godine uspešno realizovalo tranzicionu i drugu nadzornu proveru integrisanih mendžment sistema po ISO 9001:2015 za sistem upravljanja kvalitetom i OHSAS 18001:2008 za sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednošću na radu. Ovim je preduzeće pokazalo potpunu usklađenost sa novom verzijom standarda ISO 9001:2015. Ocenjivači sertifikacionog tela MSC iz Beograda su izvršili proveru i potvrdili visok nivo usaglašenosti poslovanja JP „Putevi Srbije“ sa zahtevima oba standarda, naglašavajući da je nivo primene osnovnog standarda daleko iznad javnih preduzeća koja imaju implementiran ISO 9001:2015.

Svi učesnici provere su pokazali izuzetnu posveđenost u svom delokrugu rada na integrisanim menadžment sistemima i spremnost da unapređuju svoje poslovne procese kroz kontinuirana poboljšanja. Izuzetno dobro postavljen integrisani menadžment sistem, kojim se upravlja u okviru poslova integrisanih menadžment sistema Odeljenja kvaliteta u Sektoru UISS, zadovoljio je zahteve oba standarda i postavljen je na način da omogućava budući razvoj i integraciju novih standarda.