JP „Putevi Srbije“ u konkurenciji najboljih za „Oskar kvaliteta“

Predstavnici Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost su u petak, 16.10.2020.g. proveravali i ocenjivali integrisane menadžment sisteme JP „Putevi Srbije“ povodom prijave na manifestaciju Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost – „Oskar kvaliteta”.

Izvršni direktori sektora sa saradnicima su uspešno prezentovali poslovne procese i rezultate rada prema devet definisanih kriterijuma: Liderstvo, Strategija, Potencijali organizacije, Procesi i tehnologije, Tržište i korisnici, Rezultati poslovanja, Zadovoljstvo zaposlenih, Zadovoljstvo korisnika i Društvena odgovornost.

Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost – „Oskar kvaliteta“ se dodeljuje profitnim i neprofitnim organizacijama za vrhunske rezultate postignute na razvoju i unapređenju organizacione i poslovne izvrsnosti.

Nagrada predstavlja snažan motivacioni faktor na putu ka poslovnoj izvrsnosti organizacija i podsticaj razvoju ukupne klime za unapređenje poslovanja. Neutralna i nezavisna nagrada se dodeljuje za ispunjenje veoma zahtevnih kriterijuma nakon učešća na konkursu, isključivo na osnovu ostvarenih rezultata.

Javno Preduzeće „Putevi Srbije“ je tri puta učestvovalo na Konkursu nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost: u 2012.g., u 2014.g. i 2017. godini i osvojilo je nagrade u 3 oblasti: Partnerstvo i resursi, Rezultati kod korisnika i Strategija.

Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta” za 2020. godinu održaće se 12. novembra u Privrednoj komori Srbije.


Štampa