Obaveštenje o radu naplatne stanice „Takovo“

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da će dana 12.11.2020. godine, naplatna stanica „Takovo“ funkcionisati u ručnom režimu rada u periodu od 12:00-16:00 časova.

Sistem naplate putarine biće isključen sa napajanja električnom energijom kako bi mogla da se izvede neophodna tehnička intervencija.

U navedenom periodu neće se moći vršiti naplata putem platnih kartica. Molimo korisnike manuelne naplate da pripreme gotovinu kao sredstvo za plaćanje putarine. Za korisnike ENP-a, biće popunjavana "Potvrda o nenaplaćenoj putarini putem uređaja za ENP", radi naknadne naplate.


Štampa