Obaveštenje za učesnike u saobraćaju

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da je na deonici državnog puta I A reda broj 1 od isklјučenja za most ,,Mihajlo Pupin" na petlјi ,,Zmaj" do isklјučenja za aerodrom „Nikola Tesla“ na petlјi ,,Aerodrom" došlo do kvara na mreži javnog osvetlјenja u razdelnom pojasu.

Radovi su u toku i kvar će biti otklonjen u najkraćem mogućem roku, o čemu će javnost biti pravovremeno obaveštena.

JP „Putevi Srbije“ skreće pažnju svim učesnicima u saobraćaju da budu posebno oprezni na predmetnoj deonici autoputa, da voze pažlјivo, poštuju saobraćajne propise i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.


Štampa