Uspešna nadzorna provera uspostavljenih Integrisanih menadžment sistema JP „Putevi Srbije“

Još jedna uspešna nadzorna provera uspostavljenih Integrisanih menadžment sistema JP „Putevi Srbije“ održana je 23.06.2020.g.

Nadzorna provera koju je sprovelo sertifikaciono telo StandCert je obuhvatila menadžment preduzeća i sve sektore i odeljenja preduzeća.

Tokom nadzorne provere, predstavnici svih sektora su pokazali visok nivo posvećenosti sistemu kroz prezentaciju svojih procesa u praksi, prikaz aktuelnih projekata, praćenje različitih indikatora performansi procesa, definisanje ciljeva, rizika i ostalih elemenata sistema.

Sva prezentovana postignuća su rezultat posvećenosti, stručnosti i kompetentnosti zaposlenih, kao i dugogodišnje saradnje sa predstavnicima IMS-a.  Nakon sprovedene provere, utiske i zapažanja proverivači su izneli na završnom sastanku na kojem je, pored drugih pozitivnih zapažanja, istaknuto da nije utvrđena ni jedna neusaglašenost sistema.

Opšti utisak je da je Preduzeće posvećeno održavanju i stalnom unapređenju sistema. Ključno zapažanje je da je dostignuta ujednačenost u definisanju svih procesa, kao i da su realno definisane vrednosti indikatora performansi na svim nivoima, što nije čest slučaj u ovako složenim poslovnim sistemima kao što je JP „Putevi Srbije“.

Istaknuta zapažanja, preporuke i pohvale, odnosile su se na veliku posvećenost najvišeg rukovodstva integrisanim menadžment sistemima, agilno reagovanje na uvedeno vanredno stanje i vanrednu situaciju izazvanu epidemijom Kovid 19, kao i na sve izazove sa kojima su se svi sektori preduzeća uspešno nosili.


Štampa