03.07.19. Javna nabavka br. 87/2018 - Nabavka računara, računarske, komunikacione opreme i druge hardverske opreme

03.07.19. Poziv za podnošenje ponuda

03.07.19. Konkursna dokumentacija

17.07.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

24.07.19. Adendum br.1

24.07.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

26.07.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.08.19. Odluku o dodeli ugovora - PARTIJA 1

30.08.19. Odluku o dodeli ugovora - PARTIJA 2

30.08.19. Odluku o dodeli ugovora - PARTIJA 3

18.09.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1

03.10.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2

03.10.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 3