06.06.18. Javna nabavka br. 36/2018 - Zamena opreme sistema za naplatu putarine (OCR kamera, antena prve generacije i čitača magnetnih kartica na deonicama Beograd - Šid i Beograd - Niš, starog tipa distributera na deonici Beograd - Šid) i dogradnja


Štampa