06.11.18. Javna nabavka br. 123/2017 - Svetleći panoi - cenovnici za zatvoreni sistem naplate na naplatnim stanicama na deonici Stara Pazova - Subotica

06.11.18. Poziv za podnošenje ponuda

06.11.18. Konkursna dokumentacija

08.11.18. Adendum br.1

28.11.18. Odluka o dodeli ugovora

15.01.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru