11.07.16. Javna nabavka br. 22/2016 - Materijal za održavanje higijene i za čišćenje opreme i poslovnih zgrada

11.07.16. Poziv za podnošenje ponuda

11.07.16. Konkursna dokumentacija

15.07.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

19.07.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.08.16. Odluka o dodeli ugovora

21.09.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru