11.07.16. Javna nabavka br. 23/2016 - Nabavka mineralne vode, sokova, čaja, kafe i dr. za potrebe: Sektora za naplatu putarine, Sektora za investicije i RC «Sever»

11.07.16. Poziv za podnošenje ponuda

11.07.16. Konkursna dokumentacija

27.07.16. Odluka o dodeli ugovora

23.08.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru